Τρένα

Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (Σταθμός Λαρίσης): 210 - 5297777
Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας(Σταθμός Πελοποννήσου): 210 -5131601
Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης: 2310 -517517/18
Σιδηροδρομικός Σταθμός Πάτρας: 2610 – 639108/ 09